Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali in Telugu

YouTube Subscribe
Please share it
5/5 - (1 vote)

Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం స్కందాయ నమః |
ఓం గుహాయ నమః |
ఓం షణ్ముఖాయ నమః |
ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం పింగళాయ నమః |
ఓం కృత్తికాసూనవే నమః |
ఓం శిఖివాహనాయ నమః |
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః |
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః || 10 ||

ఓం శక్తిధరాయ నమః |
ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః |
ఓం తారకాసురసంహరిణే నమః |
ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః |
ఓం మత్తాయ నమః |
ఓం ప్రమత్తాయ నమః |
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః |
ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః |
ఓం దేవాసేనాపతయే నమః |
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః || 20 ||

ఓం కృపాలవే నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం ఉమాసుతాయ నమః |
ఓం శక్తిధరాయ నమః |
ఓం కుమారాయ నమః |
ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః |
ఓం సేనాన్యే నమః |
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః |
ఓం విశాఖాయ నమః |
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః || 30 ||

ఓం శివస్వామినే నమః |
ఓం గణస్వామినే నమః |
ఓం సర్వస్వామినే నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం అనంతశక్తయే నమః |
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః |
ఓం గంగాసుతాయ నమః |
ఓం శరోద్భూతాయ నమః |
ఓం ఆహుతాయ నమః || 40 ||

ఓం పావకాత్మజాయ నమః ||
ఓం జృంభాయ నమః |
ఓం ప్రజృంభాయ నమః |
ఓం ఉజ్జృంభాయ నమః |
ఓం కమలాసనసంస్తుతాయ నమః |
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః |
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః |
ఓం త్రివర్ణాయ నమః |
ఓం సుమనోహరాయ నమః |
ఓం చుతుర్వర్ణాయ నమః || 50 ||

ఓం పంచవర్ణాయ నమః |
ఓం ప్రజాపతయే నమః |
ఓం అహస్పతయే నమః |
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః |
ఓం శమీగర్భాయ నమః |
ఓం విశ్వరేతసే నమః |
ఓం సురారిఘ్నే నమః |
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః |
ఓం శుభకరాయ నమః |
ఓం వటవే నమః || 60 ||

ఓం వటువేషభృతే నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం గభస్తయే నమః |
ఓం గహనాయ నమః |
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః |
ఓం కలాధరాయ నమః |
ఓం మాయాధరాయ నమః |
ఓం మహామాయినే నమః |
ఓం కైవల్యాయ నమః |
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః || 70 ||

ఓం విశ్వయోనయే నమః |
ఓం అమేయాత్మనే నమః |
ఓం తేజోనిధయే నమః |
ఓం అనామయాయ నమః |
ఓం పరమేష్ఠినే నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం వేదగర్భాయ నమః |
ఓం విరాట్సుతాయ నమః |
ఓం పులిందకన్యాభర్త్రే నమః |
ఓం మహాసారస్వతవృతాయ నమః || 80 ||

ఓం ఆశ్రితాఖిలదాత్రే నమః |
ఓం చోరఘ్నాయ నమః |
ఓం రోగనాశనాయ నమః |
ఓం అనంతమూర్తయే నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం శిఖండికృతకేతనాయ నమః |
ఓం డంభాయ నమః |
ఓం పరమడంభాయ నమః |
ఓం మహాడంభాయ నమః |
ఓం వృషాకపయే నమః || 90 ||

ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః |
ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః |
ఓం అనీశ్వరాయ నమః |
ఓం అమృతాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః |
ఓం విరుద్ధహంత్రే నమః |
ఓం వీరఘ్నాయ నమః |
ఓం రక్తశ్యామగళాయ నమః |
ఓం మహతే నమః | 100 ||

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఓం గుహప్రీతాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః |
ఓం వంశవృద్ధికరాయ నమః |
ఓం వేదవేద్యాయ నమః |
ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః |
ఓం మయూరవాహనాయ నమః |
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామినే నమః || 108 ||

Also read :అంగారక కవచం 

 

Please share it

Leave a Comment