Surya Ashtakam in Telugu Lyrics – శ్రీ సూర్యాష్టకం

YouTube Subscribe
Please share it
5/5 - (1 vote)

Surya Ashtakam in Telugu Lyrics

సూర్య అష్టకం  సాంబ పురాణం నుండి వచ్చింది, ఇందులో సూర్య భగవానుడి విభిన్న గుణాలను స్తుతిస్తూ 8 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. స్తోత్రంలోని ఫలశ్రుతి భాగంలో ప్రతిరోజూ ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా ఇతర గ్రహాల నుండి ఏదైనా గ్రహ పీడ లేదా దుష్ప్రభావాల నుండి బయటపడవచ్చు.

శ్రీ సూర్యాష్టకం

సాంబ ఉవాచ 

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర |
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తు తే || 1 ||

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్ |
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 2 || 

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 3 ||

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 4 ||

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయుమాకాశమేవ చ |
ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 5 ||

బంధూకపుష్పసంకాశం హారకుండలభూషితమ్ |
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 6 ||

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 7 ||

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్ |
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || 8 ||

ఫలశ్రుతి

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ || 9 ||

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే |
సప్తజన్మ భవేద్రోగీ జన్మజన్మ దరిద్రతా || 10 ||

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యే త్యజంతి రవేర్దినే |
న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి || 11 ||

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకమ్ ||

Also read :శ్రీ వేదసార శివ స్తోత్రం 

Please share it

Leave a Comment