మీ రాశిఫలాలు లను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలంటే, ఖచ్చితంగా మీకు మీ రాశి ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మీరు ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలను తెలుసుకోగలరు. ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి, మీరు మీ పుట్టిన సంవత్సరం, నెల, రోజు మరియు ఎక్కడ జన్మించారు ఆ ప్రదేశం, మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. మీ యొక్క ఖచ్చితమైన ఎటువంటి రాశి, మీ యొక్క లగ్నం, మీరు ధరించవలసిన రుద్రాక్ష , మరియు రత్నం ఇలాంటి విషయాలు మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతాను. ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయం

Kala bhairava brahma kavacham in telugu

Join Telegram Channel
Please share it
5/5 - (1 vote)

Kala bhairava brahma kavacham in telugu

శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం

కాల భైరవ బ్రహ్మ కవచం అనేది పురాతన సంస్కృత గ్రంథం, ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ మంత్రం పఠించే వ్యక్తిని అన్ని రకాల ప్రమాదాలు మరియు చెడు ప్రభావాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.కాల భైరవ బ్రహ్మ కవచం అనేది శివుని స్తుతించే మంత్రం, ఇది శాశ్వత రక్షకుడు మరియు రక్షకుడు అయిన కాల భైరవుడిగా పిలువబడుతుంది. ఈ ప్రార్థన అన్ని భయాలు, ప్రమాదాలు, దుఃఖాలు మరియు అడ్డంకుల నుండి శివుడిని రక్షించమని ప్రార్థిస్తుంది.

కాల భైరవ బ్రహ్మ కవచం అనేది చెడు మరియు ప్రతికూలతను నివారించడానికి ఉపయోగించే శక్తివంతమైన మంత్రం.

కాల భైరవ బ్రహ్మ కవచం మంత్రం అన్ని చెడులకు వ్యతిరేకంగా శక్తివంతమైన ఆయుధం. ప్రతికూల శక్తులు మరియు ఆలోచనలను తొలగించడానికి దీన్ని ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా జపించవచ్చు. ఇది భయం మరియు భయం, ఆందోళన, భయాందోళనలు, నిరాశ మరియు ఆత్మహత్య ధోరణులను కూడా అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.

కాల భైరవ్ బ్రహ్మ కవచం మంత్రం కింది వాటితో మీకు సహాయపడుతుంది:

– భయం మరియు భయాన్ని అధిగమించడం

– ఆందోళన

– తీవ్ర భయాందోళనలు

– నిరాశ

ఓం పాతు నిత్యం శిరసి పాతు హ్రీం కంఠదేశకే |
వటుః పాతు నాభౌ శాపదుద్ధారణాయ చ || 1 ||

కురుద్వయం లింగమూలే త్వాధారే వటుకః స్వయం చ |
సర్వదా పాతు హ్రీం బీజం బాహ్వోర్యుగలమేవ చ || 2 ||

షడంగసహితో దేవో నిత్యం రక్షతు భైరవః |
ఓం హ్రీం వటుకాయ సతతం సర్వాంగం మమ సర్వదా || 3 ||

ఓం హ్రీం పాదౌ మహాకాలః పాతు వీరా సనో హృదిః |
ఓం హృం కాలః శిరః పాతు కంఠదేశే తు భైరవః || 4 ||

గణరాట్ పాతు జిహ్వాయామష్టభీః శక్తిభీః సహ |
ఓం హ్రీం దండపాణిర్గుహ్యామూలే భైరవీసహిత స్తధా || 5 ||

ఓం హ్రీం విశ్వనాధః సదా పాతు సర్వాంగం మమ సర్వదః |
ఓం హృం అన్నపూర్ణా సదా పాతు చాంసౌ రక్షతు చండికా || 6 ||

అసితాంగః శిరః పాతు లలాటం రురు భైరవః |
ఓం హ్రీం చండభైరవః పాతు వక్త్రం కంఠం శ్రీ క్రోధ భైరవః || 7 ||

ఉన్మత్త భైరవః పాతు హృదయం మమ సర్వదా |
ఓం హ్రీం నాభి దేశే కపాలీ చ లింగే భీషణ భైరవః || 8 ||

సంహార భైరవః పాతు మూలాధారం చ సర్వదా |
ఓం హృం బాహుయుగ్మం సదా ఆపద్ భైరవో మమ కేవలం || 9 ||

హంస బీజం పాతు హృదిః సో హం రక్షతు పాదయోః |
ఓం హ్రీం ప్రాణాపానం సమానం చ ఉదానం వ్యానమేవ చ || 10 ||

రక్షన్తు ద్వారమూలే తు దశదిక్షు సమన్తతః |
ఓం హ్రీం ప్రణవం పాతు సర్వాంగే లజ్జాబీజం మహా భయే || 11 ||

ఇతి శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం ప్రకీర్తితమ్ ||

aLSO READ : ఆదిశంకరాచార్య స్తోత్రం

Please share it

Leave a Comment